Esperanto-Leciono de Ontuta Lernejo, Uivango, Koreio
Gvidplano de la 3-a leciono, 2013-04-01(lundo) 13:50` 제3과 교안 far belmonto
hodiaŭa celo: kiu, verboj 누구, 동사
1 saluto, ĉu, jes, ne: 인사

gvidanto studentoj rimarkoj: 주의사항
#1-1 saluton, Fiola!


saluton, Leopardo!


saluton, Venko!saluton, Ĉiela!


saluton, belmonto!
#1-2 ĉu vi estas Venko?jes, mi estas Venko.

ĉu vi estas Fiola?jes, mi estas Fiola.

ĉu vi estas Leopardo?jes, mi estas Leopardo.
#1-3 ĉu vi estas Pirato?ne, mi ne estas Pirato. Pirato가 아니예요.

- kiu vi estas?
kiu = 누구


mi estas Venko.

ĉu vi estas Roza?ne, mi ne estas Roza.

- kiu vi estas?mi estas Fiola.

ĉu vi estas Paŭlo?ne, mi ne estas Paŭlo.

- kiu vi estas?mi estas Leopardo.
2 ĝi (parolo): 의문(듣기,말하기)

gvidanto studentoj
#2-1 ĉu ĝi estas pomo?
ĝi = 그것, 저것


jes, ĝi estas pomo.

ĉu ĝi estas banano?jes, ĝi estas banano.

ĉu ĝi estas tulipo?ne, ĝi ne estas tulipo.


ĝi estas ovo.
3 skribo: 쓰기

gvidanto studentoj

kiu? kiu?

mi ne estas mi ne estas

ĝi ne estas ĝi ne estas
4 jes(parolo): 명사, 긍정 응답(듣기,말하기)

gvidanto studentoj
#4-1 mi manĝas.
manĝas = 먹고 있어요, 먹어요


Venko manĝas.


Venko, vi manĝas.


Fiola manĝas.


Fiola, vi manĝas.


Leopardo manĝas.


Leopardo, vi manĝas.
#4-2 mi trinkas.
trinkas = 마시고 있어요, 마셔요


Venko trinkas.


Venko, vi trinkas.


Fiola trinkas.


Fiola, vi trinkas.


Leopardo trinkas.


Leopardo, vi trinkas.
#4-3 mi tranĉas.
tranĉas = 자르고 있어요, 잘라요


Venko tranĉas.


Venko, vi tranĉas.


Fiola tranĉas.


Fiola, vi tranĉas.


Leopardo tranĉas.


Leopardo, vi tranĉas.
#4-4 ĉu mi trinkas?jes, vi trinkas.

ĉu mi tranĉas?jes, vi tranĉas.

ĉu mi manĝas?(ne, vi ne manĝas.)


ne, vi trinkas.

ĉu mi trinkas?(ne, vi ne trinkas.)


ne, vi tranĉas.
6 skribo: 쓰기

gvidanto studentoj
#6-1 manĝas manĝas 종이에 글을 크게 쓰면서

trinkas trinkas

tranĉas tranĉas
7 fina saluto: 마지막 인사

gvidanto studentoj

bone.


do, ĝis revido, geknaboj!ĝis revido, belmonto!
fino
novaj vortojĝi, kiu, manĝas, trinkas, tranĉas