Esperanto-Leciono de Ontuta Lernejo, Uivango, Koreio
Gvidplano de la 4-a leciono, 2013-04-03(merkredo) 16:00` 제4과 교안 far belmonto
hodiaŭa celo: vortoludo, akuzativo 단어 게임, 목적격

preparo 준비 realaĵo 실물

bildo-,liter-kartoj그림/문자카드 banano,pano,akvo,suko,tranĉilo 바나나,빵,물,우유,쥬스,칼
1 saluto, relerno: 인사,복습

gvidanto studentoj rimarkoj: 주의사항
#1-1 saluton, Fiora!


saluton, Leopardo!


saluton, Venko!saluton, Ĉiela!


saluton, belmonto!
#1-2 kiu vi estas?mi estas Leopardo.


mi estas Venko.


mi estas Fiora.
2 vortoj: 낱말

ĉi tio estas pomo.


kaj ĉi tio estas kuko.
kuko = 과자

kaj ĉi tio estas lakto.
lakto = 우유

kaj ĉi tio estas suko.
suko = 쥬수

kaj ĉi tio estas oranĝo.
oranĝo = 큘

kaj ĉi tio estas tomato.
tomato = 토마토

kaj ĉi tio estas ĉokolado.
ĉokolado = 초코릿

kaj ĉi tio estas viando.
viando = 고기

kaj ĉi tio estas kimĉio.
kimĉio = 김치
3 ludo: 게임
#3-1 (metas bildokartojn sur tablo)


prenu la karton! (kriante)

(supre minciitaj vortoj) jes, mi!
#3-2 (metas literkartojn sur tablo)


(same kiel supre) (kriante)


jes, mi!
#3-3 (metas kartojn mikse sur tablo)


(same kiel supre) (kriante)


jes, mi!
4 akuzativo(parolo): 목적격 학습(듣기,말하기)

gvidanto studentoj
#4-1 1 jen pomo.


ĉi tio estas pomo.
ĉi tio = 이것

mi manĝas.


kio? pomo.

mi manĝas pomon. pomon pomo/n = 사과/를


mi manĝas pomon.
2 jen pano.
pano = 빵

(same kiel supre) mi manĝas panon. pano/n = 빵/을
3 jen banano.


(same kiel supre) mi manĝas bananon. banano/n = 바나나/를
#4-2 1 ha, mi estas soifa!
먹이 말았다.

akvo, akvo!
물, 물!

jen akvo.


ĉi tio estas akvo.


mi trinkas.


kio? akvo

mi trinkas akvon. mi trinkas akvon. akvo/n = 물/을
2 jen lakto.
lakto = 우유

mi trinkas lakton. mi trinkas lakton. lakto/n = 우유/를
3 jen suko.
suko = 쥬스

mi trinkas sukon. mi trinkas sukon. suko/n = 쥬스/를
#4-3 jen pano.


mi tranĉas panon. mi tranĉas panon. pano/n = 빵/을
5 skribo: 쓰기

gvidanto studentoj

ĉi tio/pano/akvo ĉi tio/pano/akvo 종이에 글을 크게 쓰면서

/lakto/suko /lakto/suko
6 fina saluto: 마지막 인사

gvidanto studentoj

bone.
좋다.

ĉi tio estas la fino de leciono.
이번 수업 마칩니다.


ĝis revido, belmonto!
fino
novaj vortoj

새러운 낱말

ĉi tio/pano/akvo/lakto/suko/-
이것/빵/물/우류/쥬스/-