Esperanto-Leciono de Ontuta Lernejo, Uivango, Koreio
Gvidplano de la 6-a leciono, 2013-05-06(lundo) 13:50〜 제6과 교안 far belmonto
hodiaŭa celo: volas -on/ volas -i 하고 싶다
1 saluto, ĉu, jes, ne: 인사

gvidanto studentoj rimarkoj: 주의사항
#1-1 saluto reciproka
서로인사

kiel vi fartas?
어떻게 지냈니?


mi fartas bone, dankon. 잘 지냈어요. 고맙습니다.


kaj vi? 그리고 선생님은(너는)?

−mi fartas bone, dankon.

#1-2 kiel vi fartas, Venko?

2 kiel vi fartas, Leopardo?

3 kiel vi fartas, Fiora?mi fartas bone, dankon.


kaj vi?

−mi fartas bone, dankon.

2 kion, volas -i (parolo): (듣기,말하기)

gvidanto studentoj
#2-1 kion mi faras?
kion = 뭘, faras = 하다


vi trinkas akvon.

kion mi faras?vi manĝas bananon.

do, kion mi faras?
do = 그럼


vi tranĉas paperon. (맛있다)
#2-2 ho, mi estas malsata.
malsata = 배고파

jen pomo.


kion mi volas fari?
내가 뭘 하고 싶냐?


vi volas manĝi pomon.

nun, mi estas soifa.
nun = 지금 / soifa = 목이 말라

jen lakto.
lakto = 우유

kion mi volas fari?vi volas manĝi pomon.

jen viando.


kion mi volas fari?vi volas tranĉi paperon. papero = 종이
3 gramatiko: 이해

gvidanto studentoj

mi manĝas pomon.


mi volas manĝi pomon.


× mi volas manĝas pomon.mi manĝ( ) pomon.


mi volas manĝ( ) pomon.

mi trink( ) sukon.


mi volas trink( ) sukon.mi trink( ) sukon.


mi volas trink( ) sukon.
4 skribo: 쓰기연습

gvidanto studentoj

mi manĝas pomon. mi manĝas pomon.

mi volas manĝi pomon. mi volas manĝi pomon.

mi trinkas sukon. mi trinkas sukon.

mi volas trinki sukon. mi volas trinki sukon.
4 fariĝi (parolo): 가 되다(듣기,말하기)

gvidanto studentoj
#4-1 Venko, ĉu vi estas piloto?
kio/n = 무엇/을


ne, mi ne estas piloto.

sed, ĉu vi volas fariĝi piloto?
sed = 하지만 / 파일럿이 되고 싶냐?


jes, mi volas fariĝi piloto. 예, 파일럿이 되고 십습니다.
2 Leopardo, ĉu vi estas pirato?ne, mi ne estas pirato.

sed, ĉu vi volas fariĝi pirato?jes, mi volas fariĝi pirato.
3 Fiora, ĉu vi estas dancisto?ne, mi ne estas dancisto.

sed, ĉu vi volas fariĝi dancisto?jes, mi volas fariĝi dancisto.
5 ŝatas (parolo): 좋아하다(듣기,말하기)

gvidanto studentoj
#5-1 mi ŝatas pomon. mi ŝatas pomon. 난 사과를 좋아해

mi ŝatas bananon. mi ŝatas bananon.

mi ŝatas manĝi pomon. mi ŝatas manĝi pomon.

mi ŝatas manĝi bananon. mi ŝatas manĝi bananon.

mi ŝatas trinki akvon. mi ŝatas trinki akvon.

(al ĉiuj)−kion vi ŝatas?
넌 뭘 좋아해?


mi ŝatas ~ .
6 skribo: 쓰기

gvidanto studentoj

 skribu bonajn vortojn laŭ vi en parentezojn. 괄호안에 적당한 단어를 쓴다.

mi ŝatas (  ). mi ŝatas (  ).

mi ŝatas manĝi (  ). mi ŝatas manĝi (  ).

mi ŝatas (  ) (  ). mi ŝatas (  ) (  ).
7 fina saluto: 마지막 인사

gvidanto studentoj

bone. post reta leciono vi solvu problemojn sur papero. 문제집을 잘 하기를.

do, ĝis revido, geknaboj!ĝis revido, belmonto!
fino