Esperanto-Leciono de Ontuta Lernejo, Uivango, Koreio
Gvidplano de la 7-a leciono, 2013-05-13(lundo) 13:50~ 제7과 교안 far belmonto
hodiaŭa celo: relerno de volas / ŝatas, vortoriĉigo 복습, 새러운 단어 외우기
1 salutoj: 인사(복습)

gvidanto studentoj rimarkoj: 주의사항
#1-1 Leopardo, kiel vi fartas? mi fartas bone, dankon.


kaj vi?

-mi fartas bone, dankon.

2 Fiora, kiel vi fartas? mi fartas bone, dankon.


kaj vi?

-mi fartas bone, dankon.

3 Venko, kiel vi fartas? mi fartas bone, dankon.


kaj vi?

-mi fartas bone, dankon.

2 kion / ŝatas -i / volas -i (parolo): (듣기,말하기)

gvidanto studentoj
#2-1 Leopardo, kion vi ŝatas? mi ŝatas hamburgeron. 뭘 좋아하니? / 햄버거

Fiora, kion vi ŝatas? mi ŝatas pentraĵon. 그림

Venko, kion vi ŝatas? mi ŝatas serpenton.
2 Leopardo, kion vi volas fari? mi volas manĝi hamburgeron. fari = 하다 / 뭘 하고 싶니?

Fiora, kion vi volas fari? mi volas pentri pentraĵon. pentri = 그리다

Venko, kion vi volas fari? mi volas kapti serpenton. kapti = 잡다
3 Leopardo, ĉu vi volas manĝi pentraĵon? tute ne! mi ne volas manĝi pentraĵon!

Fiora, ĉu vi volas pentri serpenton? tute ne! mi ne volas pentri serpenton.

Venko, ĉu vi volas kapti leonon? tute ne! Mi ne volas kapti leonon. leono = 사자
3 gramatiko: 이해

gvidanto studentoj
1 mi (ne) ŝatas –on.


mi (ne) ŝatas --i --on.

2 mi (ne) volas –on.


mi (ne) volas --i --on.

4 skribo: 쓰기연습

gvidanto studentoj

mi volas pentri pentraĵon. mi volas pentri pentraĵon.

mi ŝatas hamburgeron. mi ŝatas hamburgeron.

ĉu vi volas kapti leonon? ĉu vi volas kapti leonon?
5 vortoriĉigo (parolo): 새러운 말 외웁시다(듣기,말하기)

gvidanto studentoj
1 faro
행동

 kuras
달려요

 skribas
글을 써요

 vidas
봐요

 legas
읽어요

 donas
줘요
2 homo
사람

 kuracisto
의사 선생님

 flegisto
간호사

 policano
경찰관

 instruisto
학교 선생님

 kuiristo
요리사

 vendisto
파는 사람
3 frukto
과일

 kaŝtano
<식물> 밤

 melono
참외, 멜론

 akvomelono
수박

 persimono

 persiko
복숭아

floro

libro
6 sentencofarado: 문장 만들기

gvidanto studentoj

mi ŝatas kuri.


mi volas fariĝi instruisto.


kion vi volas fari?


mi volas legi libron.


ĉu vi donas kukon al mi?
al mi = 나에게

ne, mi donas kaŝtano al vi.
al vi = 너에게
7 fina saluto kaj instrukcio: 인사과 지시

gvidanto studentoj

do, vi faru kartoludon bone. 카드놀이를 잘 해!

ĝis la sekvanta leciono, karaj!
다음 수업까지.


ĝis revido, belmonto!
8 kartoludo: 카드 놀이

gvidanto studentoj

 fari sentencojn kunmetante vortojn sur karto. 문자 카드를 놓고 문장 만들기
fino