Esperanto-Leciono de Ontuta Lernejo, Uivango, Koreio
Gvidplano de la 8-a leciono, 2013-05-20(lundo) 14:10~ 제 8과 교안 far belmonto
hodiaŭa celo: numeralo, multnombro, kiom da 수자, 복수펴헌, 얼마
1 salutoj: 인사(복습)

gvidanto studentoj rimarkoj: 주의사항
#1-1 Leopardo, kiel vi fartas? mi fartas bone, dankon.


kaj vi?

-mi fartas bone, dankon.

2 Fiora, kiel vi fartas? mi fartas bone, dankon.


kaj vi?

-mi fartas bone, dankon.

3 Venko, kiel vi fartas? mi fartas bone, dankon.


kaj vi?

-mi fartas bone, dankon.


- rakonto pri vulkano
vulkano 화산 이야기
2 kion / ŝatas -i / volas -i (parolo): (듣기,말하기)

gvidanto studentoj
#2-1 jen banano.


jen bananoj.
-j 복수

kiom da bananoj?
kiom da 얼마, 어느 정도

unu, du, --- du bananoj.
하나,둘

mi manĝas du bananojn.
-jn 복수+목적격/바나나 두개를
2 jen libroj.


kaj mi donas librojn al Fiora.
Fiora에게 책을 준다.

kiom da libroj mi donas al Fiora? 책 몇권을 주니?

unu, du, tri, kvar – kvar librojn mi donas al Fiora. ...셋,넷, 책 네권을 준다.
3 ni parolas Esperanton.
ni 우리/ parolas 말하다

ni lernas Esperanton.
lernas 공부하다

Fiora, ĉu vi lernas Esperanton?


jes, mi lernas Esperanton.

Venko, ĉu vi parolas Esperanton?


jes, mi parolas Esperanton.
4 Jen, Venko estas homo, kaj Leopardo estas homo, kaj Fiora estas homo, kaj ankaŭ Ĉiela estas homo. homo 사람/ ankaŭ 도

kiom da homoj estas tie?
tie 저기


kvar homoj estas ĉi tie. ĉi tie 여기

kiom da homoj lernas Esperanton tie? 저기서 몇명이 E를 공부해요?


kvar homoj lernas Esperanton ĉi tie.

kiom da homoj parolas Esperanton tie? 저기서 몇명이 E를 공부해요?


kvar homoj parolas Esperanton ĉi tie.
3 skribo: 쓰기연습

gvidanto studentoj

ni parolas Esperanton.


kiom da homoj lernas Esperanton tie?
4 vortoriĉigo (parolo): 새러운 말 외웁시다(듣기,말하기)

gvidanto studentoj
1 unu, du, tri, kvar, kvin
1,2,3,4,5

ses, sep, ok, naŭ, dek
6,7,8,9,10

15 = dek + kvin


23 = du + dek + tri


(ekzerco de aliaj numeroj)
다른 수자로 여습
2 kiom da metroj vi kuras?
metro 미터/몇 미터 달려?

mi kuras kvindek metrojn.
50 미터

kiom da libroj vi legas?
몇권 읽는 거야?

mi legas du librojn tage.
tage 하루에/tago 하루,날
5 fina saluto: 인사

gvidanto studentoj

ĝis la sekvanta leciono, karaj!
다음 수업까지.


ĝis revido, belmonto!
fino