Esperanto-Leciono de Ontuta Lernejo, Uivango, Koreio
Gvidplano de la 9-a leciono, 2013-05-27(lundo) 13:50~ 제 9과 교안 far belmonto
hodiaŭa celo: numeralo, multnombro, kiom da 수자, 복수펴헌, 얼마
1 salutoj: 인사(복습)

gvidanto studentoj rimarkoj: 주의사항
#1 amiko, amikoj.
amiko 친구

saluton, amikoj!saluton, belmonto!

kiel vi fartas?mi fartas bone, dankon.


kaj vi?

mi fartas bone, dankon.


lernanto
lernanto 한생,학습자

saluton, lernantoj!saluton, belmonto!
2 -os 미래형/ -is 가거형 (parolo): (듣기,말하기)

gvidanto studentoj
#2-1 mi volas manĝi panon.
빵을 먹고 싶어요.

mi manĝos panon.
걱겠어요./-os 미래형

mi nun manĝas panon.
nun 지금

mi jam manĝis panon.
jam 이제/ 먹었어요./-is 과거형
2 trinkos/ trinkas/ trinkis

3 mi kuros/ mi kuras/ mi kuris

3 Venko estis bebo.
bebo 아기

li nun estas knabo.
li 그 남자/ knabo 소년

kaj li estos bona junulo.
bona 좋은/ junulo젊은이
4 Foira estis bebo.


ŝi nun estas knabino.
ŝi 그 여자/ knabino 소녀

ankaŭ ŝi estos bona junulo.
ankaŭ 도
5 Ĉiela estis bebo.


ŝi nun estas patrino.
patrino 어머니

kaj ŝi estas instruisto.
instruisto 선생님,교사

ŝi estas bona instruisnto de Ontuta Lernejo. 온뜻학교의 좋은 선생님

-in-
-in- 여자을 기리키는 말
3 skribo: 쓰기연습

gvidanto studentoj

amiko, amikoj.


lernanto. lernantoj


manĝas. manĝos, manĝis


mi estis bebo.


li estas kanbo.


ŝi estos instruisto.

4 ekzerco de -os/ -is (parolo): 니래와 과고의 연습(듣기,말하기)

gvidanto studentoj
1 Venko, kion vi manĝos?
뭘 벅을 거야?


mi manĝos ( )on. kaŝtano밤,persiko복승아

Leopardo, kion vi trinkos?mi trikos ( )on. lakto, suko, akvo

Fiora, kio vi fariĝos?mi fariĝos ( )o. pentristo 화가,policano경찰
2 Venko, kiom da metroj vi kuris?


mi kuris ( ) metrojn. cent 100

Fiora, kiom da horoj vi lernis Esperanton? horo 시간/ lernis고부했어


mi lernis ĝin ( ) horojn. ĝin그섯을

Fiora, kiom da metroj vi naĝis? naĝi 수영하다


mi naĝis ( ) metrojn.
5 skribo: 쓰기연습

gvidanto studentoj

kion vi trinkos?


mi fariĝos pentristo.


kion da horoj vi lernis Esperanton.
6 fina saluto: 인사

gvidanto studentoj

ĝis la sekvanta leciono, karaj!
다음 수업까지.


ĝis revido, belmonto!
fino