Esperanto-Leciono de Ontuta Lernejo, Uivango, Koreio
Gvidplano de la 10-a leciono, 2013-06-03(lundo) 13:50~ 제 10과 교안 far belmonto
hodiaŭa celo: utiligo de -is/-os, vortoj de tempo 과거/미래 연습,시간 관계 오휘
1 salutoj: 인사(복습)

gvidanto studentoj rimarkoj: 주의사항
#1 saluton, lernantoj!
lernanto 한생,학습자


saluton, belmonto!

kiel vi fartas?mi fartas bone, dankon.


kaj vi?

nun estas junio.jes, nun estas junio. junio 6월

kaj pluvas nun en Japanio.
pluvas 비가 네려요/ en 에서

ĉu pluvas en Koreio?
Japanio일몬/ Koreio한국


jes, pluvas en Koreio.


ne, ne pluvas en Koreio.
2 -os 미래형/ -is 가거형 (parolo): (듣기,말하기)

gvidanto studentoj
#2-1 ĉu pluvis hieraŭ?
hieraŭ 어제


jes, pluvis hieraŭ.


ne, ne pluvis hieraŭ.

ĉu pluvas hodiaŭ?jes, pluvas hodiaŭ. hodiaŭ 오늘


ne, ne pluvas hodiaŭ.

ĉu pluvos morgaŭ?
morgaŭ 내일


jes, pluvos morgaŭ.


ne, ne pluvos morgaŭ.
* hieraŭ – hodiaŭ (nun) – morgaŭ
2 Venko, ĉu vi manĝis panon hieraŭ?

(respondo) mi (ne) manĝis --- respondo 대답

Fiora, ĉu vi manĝis kimĉion hieraŭ?

(respondo) mi (ne) manĝis ---

Leopardo, ĉu vi manĝis viandon hieraŭ? viando고기

(respondo) mi (ne) manĝis ---
3 Venko, kion vi manĝis ĉe tagmanĝo? ĉe tagmanĝo점심식사에서

(respondo) mi manĝis ---

Fiora, kion vi trinkis ĉe tagmanĝo?

(respondo) mi manĝis ---

Leopardo, kion vi manĝis ĉe tagmanĝo?

(respondo) mi manĝis ---
4 Venko, kion vi volas manĝi ĉe vespermanĝo? vespermanĝo저녁식사

(respondo) mi volas manĝi --- kion 뭘


mi manĝos ---

Fiora, kion vi volas manĝi ĉe vespermanĝo?

(respondo) mi volas manĝi ---


mi manĝos ---

Leopardo, kion vi volas manĝi ĉe vespermanĝo?

(respondo) mi volas manĝi ---


mi manĝos ---
* matenmanĝo – tagmanĝo – vespermanĝo matenmanĝo 아침식사

mateno – tago – vespero
아침-낮-저녁
3 skribo: 쓰기연습

gvidanto studentoj
1 a = a = a


g = g = g


j = j = j


l = l = l


t = t = t

2 mateno – tago – vespero


manĝo – matenmanĝo – tagmanĝo – vespermanĝo

hieraŭ – hodiaŭ – morgaŭ

pluvis – pluvas – pluvos
4 fina saluto: 인사

gvidanto studentoj

ĝis la sekvanta leciono, karaj!
다음 수업까지.


ĝis revido, belmonto!
fino
novaj vortoj
새로 나온 단어들

junio – pluvi – en – Japanio - Koreio


hieraŭ – hodiaŭ – morgaŭ


manĝo – matenmanĝo – tagmanĝo – vespermanĝo


mateno – tago – vespero