Esperanto-Leciono de Ontuta Lernejo, Uivango, Koreio

  Gvidplano de la 2-a leciono, 2013-03-25(lundo) 14:50~  2과 교안   far belmonto

hodiaŭa celo: vi, jes, ne  , 긍정, 부정

1 saluto (relerno): 인사(복습)

 

gvidanto

studentoj

rimarkoj: 주의사항

#1-1

saluton, Fiola!

  
 

saluton, Leopardo!

  
 

saluton, Venko!

  
  

saluton, Ĉiela!

 
  

saluton, belmonto!

 

#1-2

mi estas belmonto.

  
  

mi estas Fiola.

 
  

mi estas Leopardo.

 
  

mi estas Venko.

 
    

2 ĉu?(parolo): 의문(듣기,말하기)

#2-1

mi estas belmonto.

  
 

vi estas Fiola.

  
 

vi estas Leopardo.

  
 

vi estas Venko.

  
  

vi estas belmonto.

 

#2-2

ĉu vi estas Fiola?

  
  

jes, mi estas Fiola.

 
 

ĉu vi estas Leopardo?

  
  

jes, mi estas Leopardo.

 
 

ĉu vi estas Venko?

  
  

jes, mi estas Venko.

 
 

do, demandu al mi:

  
 

  "ĉu vi estas belmonto?”

  
  

ĉu vi estas belmonto?

 
 

jes, mi estas belmonto.

  
    

3 skribo: 쓰기

 

gvidanto

studentoj

 

#3-1

(montrante grandajn literojn surpaperajn)

종이에 글을 크게 쓰면서

 

jes

jes

 
 

ĉu

ĉu

 
 

vi

vi

 
    

4 jes(parolo): 명사, 긍정 응답(듣기,말하기)

 

gvidanto

studentoj

 

#4-1

jen pomo.

pomo.

사과

 

ĉi tio estas pomo.

pomo.

이게 사과야.

 

ĉu pomo?

jes, pomo.

jes = 그래

    

#4-2

jen banano.

banano.

바나나

 

ĉi tio estas banano.

banano.

 
 

ĉu banano?

jes, banano.

 
    

#4-3

jen ovo.

ovo.

달걀

 

ĉi tio estas ovo.

ovo.

 
 

ĉu ovo?

jes, ovo.

 
    

#4-4

jen tulipo.

tulipo.

튤립

 

ĉi tio estas tulipo.

tulipo.

 
 

ĉu tulipo?

jes, tulipo.

 
    

5 ne(parolo): 부정 응답(듣기,말하기)

 

gvidanto

studentoj

 

#5-1

(bananon montrante)

 

바나나를 가리키면서

 

 - ĉu pomo?

  
  

ne! banano!

ne = 아냐

#5-1

(panon montrante)

  
 

 - ĉu tulipo?

  
  

ne! tulipo!

 

#5-1

(pomon montrante)

  
 

 - ĉu banano?

  
  

ne! tulipo!

 
    

6 skribo: 쓰기

 

gvidanto

studentoj

 

#6-1

(montrante grandajn literojn surpaperajn)

종이에 글을 크게 쓰면서

 

ne

ne

 
 

pomo

pomo

 
 

banano

banano

 
 

ovo

ovo

 
 

tulipo

tulipo

 
    

7 ludo: 게임(듣기,말하기)

 

miksaj demandoj por jes/ne, montrante objektojn.

 

긍정/부정을 섞어서

  

(respondoj)

 
    
    

8 fina saluto: 마지막 인사

 

bone.

  
 

do, ĝis revido, geknaboj!

  
  

ĝis revido, belmonto!

 

fino