Lernu Esperanton! 理論的に作られた国際共通語エスペラントを学びませんか

§11

§11

§11 ♪voĉlego

67 La feino.
68 Unu vidvino havis du filinojn.
69 La pli maljuna estis tiel simila al la patrino per sia karaktero kaj vizaĝo, ke ĉiu, kiu ŝin vidis, povis pensi, ke li vidas la patrinon; ili ambaŭ estis tiel malagrablaj kaj tiel fieraj, ke oni ne povis vivi kun ili.
70 La pli juna filino, kiu estis la plena portreto de sia patro laŭ sia boneco kaj honesteco, estis krom tio unu el la plej belaj knabinoj, kiujn oni povis trovi.

67
 La その(定冠詞)
 feino 妖精 fe/in/o
68
 Unu 一人の
 vidvino 夫を亡くした女性が vidv/in/o
 havis 持っていた hav/is
 du 二人の
 filinojn 娘たちを fil/in/o/j/n
69
 La その(定冠詞)
 pli より
 maljuna 年上のが mal/jun/a
 estis だった est/is
 tiel そんなに
 simila 似ている simil/a
 al に
 la その(定冠詞)
 patrino 母 patr/in/o
 per で
 sia 自分の si/a
 karaktero 性格 karakter/o
 kaj と
 vizaĝo 顔立ち vizaĝ/o
 ke だと
 ĉiu みんなが
 kiu その人は (関係代名詞)
 ŝin 彼女を ŝi/n
 vidis 見た vid/is
 povis できた pov/is
 pensi 考えることが pens/i
 ke だと
 li 彼は
 vidas 見ている vid/as
 la その(定冠詞)
 patrinon 母親を patr/in/o
 ili かれらは
 ambaŭ 二人とも
 estis だった est/is
 tiel そんなに
 malagrablaj 不愉快な mal/agrabl/a/j
 kaj そして
 tiel そんなに
 fieraj 威張った fier/a/j
 ke だと
 oni 人々は
 ne ない
 povis でき pov/is
 vivi 生活する viv/i
 kun と一緒には
 ili かれらと.
70
 La その(定冠詞)
 pli より
 juna 若い jun/a
 filino 娘は fil/in/o
 kiu その人は (関係代名詞)
 estis だった est/is
 la その(定冠詞)
 plena 完全な plen/a
 portreto 肖像/生き写し portret/o
 de の
 sia 自分の si/a
 patro 父親 patr/o
 laŭ によって
 sia 自分の si/a
 boneco 良さ bon/ec/o
 kaj と
 honesteco 正直さ honest/ec/o
 estis だった est/is
 krom 以外は
 tio それ
 unu 一人
 elの 中で
 la その(定冠詞)
 plej いちばん
 belaj 美しい bel/a/j
 knabinoj 少女たちknab/in/o/j
 kiujn その人たちを kiu/j/n (関係代名詞)
 oni 人々が
 povis られる pov/is
 trovi 見つけ trov/i

a:678 t:1 y:0

powered by Quick Homepage Maker 4.91
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional